درمـان ریشه دندانهای پیچیـده

دکتر نادر مسعودی-دکتر مسعودی-dr masoudi-drnader masoudi

دکتر نادر مسعودی

بازسازی دندانهای تخریب شده

10 سال سابقه تخصصی در زمینه درمان ریشه دندانهای پیچیده و بازسای دندانهای تخریب شده
خیلی سایت خوبی دارین امکان پرسش و پاسخ بین کاربر ها و دکتر مسعودی هست و...
بازسازی خط لبخند با روکشهای زیرکونیا،ساخته شده با جدید ترین فن آوری آلمان ِموجود در ایران
در حال بارگذاری ...

متاسفانه ارزش درمان ریشه و حفظ دندان طبیعی مدتی است جذابیت خود را به کشیدن و گذاشتن ایمپلنت داده است. دندان طبیعی و عضو اصلی بدن ما که ساخته قدرت خداوند متعال است ، به دلیل عدم مراقبتهای کافی دندانپزشکی و ضعف در چک آپ های دوره ای نباید مورد کم لطفی قرار گیرد و به امید درمان جایگزین ایمپلنت به راحتی کشیده شود. دلایل:

۱.دندان طبیعی ریشه های متعارف در فک دارد که حس جویدن را ملموس تر میکند

2. دندان طبیعی در صورت درمان صحیح تحلیل استخوان فک را کمتر میکند اما کشیدن دندان ‌ِقابل بازسازی ،وجایگزین با ایمپلنت تحلیل زیادی به دنبال دارد.

3. درمان ایمپلنت درمان بسیار خوبی است اما تمامیت به همه دندانها ندارد، در جایگاه خودش خدمت زیادی به دندانپزشکی کرده است، ولی تشخیص این مسئله نیاز به صبر و‌حوصله بیماران و تشخیص پزشکان حاذق و مشاوره کافی دارد.

4. از آنجاییکه ایمپلنت یک عضو پیوندی (پیوند پیچ داخل استخوان فک)محسوب میشود مراقبت های سیستمیک و سلامت پزشکی بیماران در دوام طولانی مدت آن بسیار حائز اهمیت است

5. بازسازی دهانهای بی دندانی کامل و بی دندانی ناقص نیاز به رویکرد دهان پزشکی از جانب طبیب دارد .

6. جوانب اقتصادی و روحی بیماران جدا از مسائل خالص و علمی دندانپزشکی تأثیر بسزایی در درمان صحیح دارد.

7. نقش مشاوره و کسب اطلاعات کافی درمانی برای بیماران بسیار حائز اهمیت است تا بهترین درمان متناسب با احوال خود را انتخاب کنند.

نویسنده دکتر نادر مسعودی

دندانپزشک در اصفهان
متاسفانه ارزش درمان ریشه و حفظ دندان طبیعی مدتی است جذابیت خود را به کشیدن و گذاشتن ایمپلنت داده است. دندان طبیعی و عضو اصلی بدن ما که ساخته قدرت خداوند متعال است ، به دلیل عدم مراقبتهای کافی دندانپزشکی و ضعف در چک آپ های دوره ای نباید مورد کم لطفی قرار گیرد و به امید درمان جایگزین ایمپلنت به راحتی کشیده شود. دلایل:
۱.دندان طبیعی ریشه های متعارف در فک دارد که حس جویدن را ملموس تر میکند
2. دندان طبیعی در صورت درمان صحیح تحلیل استخوان فک را کمتر میکند اما کشیدن دندان ‌ِقابل بازسازی ،وجایگزین با ایمپلنت تحلیل زیادی به دنبال دارد.
3. درمان ایمپلنت درمان بسیار خوبی است اما تمامیت به همه دندانها ندارد، در جایگاه خودش خدمت زیادی به دندانپزشکی کرده است، ولی تشخیص این مسئله نیاز به صبر و‌حوصله بیماران و تشخیص پزشکان حاذق و مشاوره کافی دارد.
4. از آنجاییکه ایمپلنت یک عضو پیوندی (پیوند پیچ داخل استخوان فک)محسوب میشود مراقبت های سیستمیک و سلامت پزشکی بیماران در دوام طولانی مدت آن بسیار حائز اهمیت است.
5. بازسازی دهانهای بی دندانی کامل و بی دندانی ناقص نیاز به رویکرد دهان پزشکی از جانب طبیب دارد .
6. جوانب اقتصادی و روحی بیماران جدا از مسائل خالص و علمی دندانپزشکی تأثیر بسزایی در درمان صحیح دارد.
7. نقش مشاوره و کسب اطلاعات کافی درمانی برای بیماران بسیار حائز اهمیت است تا بهترین درمان متناسب با احوال خود را انتخاب کنند.
نویسنده دکتر سید نادر مسعودی

انجمن ها

مقاله و نوشته ها

هشدار!!!

یکی از موفقترین روشهای روز دنیا در دندانپزشکی پیشگیری است.
عزیزانم درمانهای سنگین و گران چاره مشکلات دهان و دندان نیستند.
در هر مرحله ای که از مشکلات دهان و دندان رنج میبرید ،اولین و بهترین دندانپزشک ،خود شما هستید که بهداشت دهانتان را ارتقاء دهید.
این باعث می شود چنانچه مشکل شما حاد نباشد بهبودی نسبی یا قطعی (۱)پیدا کنید،و چنانچه نیاز به خدمات کلینیکال داشته باشید نتیجه درمانهای شما موفقیت آمیز تر خواهد بود .
چراکه در همه درمانهای دندانپزشکی کسانی که بهداشت بهتر و دهانی عاری از باکتری داشته باشند نتیجه درمان آنها موفقیت آمیز تر خواهد بود.
(۱)در این مورد میتوان بیماری های لثه در مرحله اولیه را مثال زد که فقط با رعایت بهداشت بالاتر درمان خاصی نیاز نخواهد داشت.و فقط چکاپ های دوره ای دندانپزشک ،شما را در مرحله ثبات نگه میدارد .اما چنانچه بهداشت کافی نداشته باشید به وضعیت حاد(نیاز به درمان)مبتلا میشوید .

خلاصه مطلب : برای بهداشت مناسب مسواک زدن حداقل روزی ۱۰ دقیقه و استفاده از نخ دندان شما را در سطح مناسبی از بهداشت نگه خواهد داشت.سطوح بالاتر بهداشت با مشاوره با دنداپزشک، شما را به آگاهی کافی از بهداشت دهان خواهد رساند.
نویسنده دکتر سید نادر مسعودی

هشدار!!!

یکی از موفقترین روشهای روز دنیا در دندانپزشکی پیشگیری است.
عزیزانم درمانهای سنگیـــن و گـــران چاره مشکلات دهان و دندان نیستند.
در هر مرحله ای که از مشکلات دهان و دندان رنج میبرید ،اولین و بهترین دندانپزشک ،خود شما هستید که بهداشت دهانتان را ارتقاء دهید.
این باعث می شود چنانچه مشکل شما حاد نباشد بهبودی نسبی یا قطعی (۱)پیدا کنید،و چنانچه نیاز به خدمات کلینیکال داشته باشید نتیجه درمانهای شما موفقیت آمیز تر خواهد بود .
چراکه در همه درمانهای دندانپزشکی کسانی که بهداشت بهتر و دهانی عاری از باکتری داشته باشند نتیجه درمان آنها موفقیت آمیز تر خواهد بود.
(۱)در این مورد میتوان بیماری های لثه در مرحله اولیه را مثال زد که فقط با رعایت بهداشت بالاتر درمان خاصی نیاز نخواهد داشت.و فقط
چکاپ های دوره ای دندانپزشک ،شما را در مرحله ثبات نگه میدارد .اما چنانچه بهداشت کافی نداشته باشید به وضعیت حاد(نیاز به درمان)مبتلا میشوید .

خلاصه مطلب : برای بهداشت مناسب مسواک زدن حداقل روزی ۱۰ دقیقه و استفاده از نخ دندان شما را در سطح مناسبی از بهداشت نگه خواهد داشت.سطوح بالاتر بهداشت با مشاوره با دنداپزشک، شما را به آگاهی کافی از بهداشت دهان خواهد رساند.

نویسنده دکترمسعودی

دندان پزشک در اصفهان